Володимир-Волинський історичний музей є науково-дослідним та культурно-освітнім закладом, призначеним для збору, вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури краю, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

   Володимир-Волинський історичний музей створено згідно Постанови Ради Народних Комісарів Української РСР від 8 травня 1940 року "Про організацію музеїв і бібліотек в західних областях України" та відповідного рішення Волинського облвиконкому за № 410 від 10 червня 1940 року на базі колекцій Володимирського Давньосховища, відкритого у м. Володимирі-Волинському в грудні 1887 року та Володимирського історичного музею, котрий функціонував у 1939 році у Володимирі-Волинському і є їхнім правонаступником.

  Засновником музею є Володимир-Волинська міська рада. Музей безпосередньо підпорядкований відділу культури і туризму Володимир-Волинської міської ради.

   Володимир-Волинський історичний музей складається з таких відділів:

1) науково-експозиційний відділ:

- давньої історії Володимирщини (з найдавніших часів до поч. XX ст.)

- новітньої історії (XX ст.)

2) відділ фондів з сектором  обліку;

3) науково-освітньої роботи;

4) бібліотеки.

  У своїй діяльності Музей керується Положеннями Конституції України, Основами законодавства про культуру, Законом України "Про музеї та музейну справу", іншими законодавчими актами.

  Володимир-Волинський історичний музей є методичним центром для самодіяльних та громадських музеїв, котрі знаходяться на території міста.

  Основними напрямками діяльності музею є науково- дослідна, культурно-освітня, експозиційна, фондова робота та комплектування музейних зібрань.


  У науково-дослідній роботі  історичний музей вивчає музейні фонди, що є одним із першоджерел знань про край, встановлює їхню історичну, наукову та художню цінність. Організовує постійний збір матеріалів серед населення (необхідні музею матеріали, документи отримуються як дарунок або закуповуються через фондово- закупівельну комісію).

   В музеї зберігається понад 18000 експонатів основного фонду: археологія, нумізматика, іконопис, декоративно-прикладне мистецтво, етнографія; письмові документи, стародруки, фотоматеріали.
  Регулярно проводяться екскурсії по музейній експозиції, що охоплює період історії Володимирщини від найдавніших часів і до XX століття, а також екскурсії по архітектурних та археологічних пам'ятках Володимира-Волинського та району.

  Наукові працівники музею вивчають історію Волинського краю, беруть участь в багатьох науково-краєзнавчих конференціях, археологічних та етнографічних експедиціях, ведуть просвітницьку роботу з учнями місцевих шкіл та студентами.

     В стінах музею регулярно відбуваються тематичні виставки, а також персональні виставки художників.
  Володимир-Волинський історичний музей - учасник міжнародного проекту «Via Regia» («Королівськими шляхами Європи»).

  Музей співпрацює з Волинським і Рівненським краєзнавчими музеями, Львівською бібліотекою ім. Стефаника НАН, а також Музеєм Замойських (Польща).Нині Володимир-Волинський історичний музей розміщений в одному з найкращих будинків міста - пам'ятці архітектури початку XIX століття.

  Володимир-Волинським історичним музеєм надаються такі послуги: 

- наукові консультації;

- користування фондами;

- замовлення екскурсій;

- фото та відео експозиції музею.

  Музей, який є власністю територіальної громади міста, очолює директор, який призначається на посаду відділом культури і туризму згідно з чинним законодавством. Директор відповідає за діяльність музею, використання коштів, за його фонди, майно, представляє і захищає інтереси музею.

  Володимир-Волинський історичний музей бере участь у Міжнародному культурному співробітництві в галузі музейної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод, укладених між органами влади.

  

Відділ культури і туризму виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 29
тел. (факс) +38 (03342) 22596, 23568
e-mail: kult@volodymyrrada.gov.ua