Володимир-Волинський історичний музей є науково-дослідним та культурно-освітнім закладом, призначеним для збору, вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури краю, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

   Володимир-Волинський історичний музей створено згідно Постанови Ради Народних Комісарів Української РСР від 8 травня 1940 року "Про організацію музеїв і бібліотек в західних областях України" та відповідного рішення Волинського облвиконкому за № 410 від 10 червня 1940 року на базі колекцій Володимирського Давньосховища, відкритого у м. Володимирі-Волинському в грудні 1887 року та Володимирського історичного музею, котрий функціонував у 1939 році у Володимирі-Волинському і є їхнім правонаступником.

  Засновником музею є Володимир-Волинська міська рада. Музей безпосередньо підпорядкований відділу культури і туризму Володимир-Волинської міської ради.

   Володимир-Волинський історичний музей складається з таких відділів:

1) науково-експозиційний відділ:

- давньої історії Володимирщини (з найдавніших часів до поч. XX ст.)

- новітньої історії (XX ст.)

2) відділ фондів з сектором  обліку;

3) науково-освітньої роботи;

4) бібліотеки.

  У своїй діяльності Музей керується Положеннями Конституції України, Основами законодавства про культуру, Законом України "Про музеї та музейну справу", іншими законодавчими актами.

  Володимир-Волинський історичний музей є методичним центром для самодіяльних та громадських музеїв, котрі знаходяться на території міста.

  Основними напрямками діяльності музею є науково- дослідна, культурно-освітня, експозиційна, фондова робота та комплектування музейних зібрань.

Відділ культури і туризму виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 29
тел. (факс) +38 (03342) 22596, 23568
e-mail: kult@volodymyrrada.gov.ua